فقط اردلان طعمه

بهترین رپر فارس

رفتیم خونه مشترکی که اردلان و امیر و نسیم واسه ی تمرین و این جور چیزا خریداری کرده بودن

اردلان زنگ زد.

علیرضا:کیه......

اردلان:منم باز کن.

علیرضا:منم که نشد اخه که اسمتا بگو.

اردلان:عمه اقدسم درا باز کن.

علیرضا:سلام عمه جون ...بیا بالا

اردلان و من:اوووووووووووووووووووف

رفتیم بالا همه بودن با همه سلام و کردیم و نشستیم .....

یه دفعه گوشیم زنگ خورد......

من:بله بفرمایید....

دختره:سلام خوبی ساقر جون...

من:شما؟؟؟

دختره:من خواهر اردلانم دیگه.....ای بابا

من:اوا سلام طاهره جون خوبی؟؟؟؟

طاهره:اره خوبم..

من:خب خدا را شکر کاری داشتی؟؟؟

طاهره:نه میخواستم صدای خوشگلت بشنوم.

من:مرسی

طاهره:کاری نداری عزیزم؟؟؟

من:نه گلم بای....

اردلان:کی بود عزیزم؟؟؟

من:خواهرت بود...

اردلان:طاهره

من:اره دیگه چی شده مگه حالا؟؟؟

اردلان:هی...هیچی

امیر:اردلان پاشو بریم نشستی ور دل این که چی؟؟؟

اردلان:اولا که به درخت میگن این...دوما:به تو چه عشقم

امیر:وای مامانمینا...

من:پاشو برو عشقم گناه داره...تو نباشی کارشون لنگ

اردلان:چون ساقر گفتا...

علیرضا:مردشور تو و ساقر را با هم ببرم.

من:بیشعععععععععععور علیرضا بیا بغلم بشین کارت دارم

علیرضا:اومدم بگو...

من:میگما چیز..

علیرضا:چیه؟؟

من:تو قصد نداری با دختری دوست بشی؟؟؟

علیرضا:نه واسه چی؟؟؟

من:اخه میدونستی ارنیکا ......بهت علاقه داره؟؟؟

علیرضا:ارنیکا؟؟؟

من:اره دیگه...

علیرضا:از کجا میدونی؟؟

ساقر:تابلووووووووو

علیرضا:حالا یه نمونشا بگو..

ساقر:هیچی بابا ازت عکس گرفته بود رفته بود نشسته بود توی اتاق داشت به عکست نگا میکرد و گریه

میکرد....

علیرضا:راستشا بخوای...منم به خودم قول داده بودم عاشق هیچ دختری نشم ولی از وقی ارنیکا

را با امیر دیدم (ارنیکا خواهر امیر) عاشقش شدم

ساقر:پس چرا بهم نگفتی؟؟؟

علیرضا:خب........

ساقر:باید بری بهش پیشنهاد بدی....

علیرضا:باشه....

اردلان با یه سرعتی اومد سمتمون گفت:علیرضا چی میگفتی؟؟؟

من:بعدا میگم

ارمین:بچه ها میگما شام نداریم

اردلان:همه مهمون منین..

امیررضا:به چه مناسبت؟؟؟

اردلان:قبول شدن ساقر توی دانشگاه

همه بچه دست زدن و بهم تبریک گفتن..

ساعت حدود ۸ شب بود زنگ زدیم پیتزا بیارن

همگی خوردیم ...

ارمین:بازم از این کارا بکن

اردلان:بیشین مینیمبابا

.........

نوشته شده در پنجشنبه یکم فروردین ۱۳۹۲ساعت 22:53 توسط ساقر|      قالب ساز آنلاین